Pályázati lehetőség fiatal kutatók részére

2015-09-17

Pályázati lehetőség fiatal kutatók részére 2015 (Fiatal kutatói pályázat II.)


A Microtrade Kft. (2012 után ismét) pályázatot hirdet fiatal kutatók részére. A pályamű kísérletes munkára épülő, még nem publikált eredményt vagy egy 2014/15-ben publikált elsőszerzős közleményt, vagy kutatási tervet foglaljon össze.  Ez utóbbi esetben is szükséges egy rövid összefoglalást adni a munka céljáról, eredményeiről, ezek tudományos jelentőségéről, esetleges további hasznosíthatóságáról és mellékelni szükséges a pályázat alapját képező megjelent publikációkat vagy hivatkozásokat. A pályamű magyar vagy angol nyelven nyújtható be.

A pályázat témája:


A témaválasztás az élettudományok vagy a kémia területén belülszabad, de feltétel, hogy a pályamunkában az alkalmazott vizsgálati módszerek között mikroplate alapú mérés (ABS, FI, FP, LUMI, FRET...) és/vagy valós idejű sejtvizsgáló, digitális képalkotó, sejtszámláló készüléken végzett analízis legyen.  
A munka természetesen egyéb mérési, vizsgálati módszereket is magába foglalhat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a beadott pályázatban mindkét kategóriába tartozó eszközökön végzett mérés megtalálható, úgy az értékelés során mindkét kategóriában külön-külön is értékelésre kerül.A pályázatot az alábbi kategória bontásban kerülnek értékelésre:


I. mikroplate alapú vizsgálati méréseket tartalmazó témák (ABS, FI, FP, LUMI, FRET stb…)
II. valós idejű sejtvizsgáló, digitális képalkotó, sejtszámláló készüléken végzett méréseket tartalmazó témák
Kérjük a pályázat beadásakor feltüntetni, melyik kategóriában kívánja benevezni a munkáját.


A pályázók köre:


Pályázhatnak hazai kutatóhelyeken dolgozó, 2015-ben legfeljebb 40. évüket betöltő kutatók.


A pályázat díjazása:


A pályázaton résztvevők közül egy háromtagú tudományos bizottság három helyezettet díjaz, az első helyezett pályamű 90 000, a második 60 000, a harmadik 30 000 Ft szabadon felhasználható pénzjutalomban részesül.


A pályázat benyújtásának feltételei:


• A pályaművek elsősorban a tudományos újdonságot, aktualitást illetve a kivitelezés módját és legfőképpen az elért vagy potenciálisan elérhető eredményeket vesszük figyelembe.
• A pályázó 2015-ben legfeljebb a 40. életévét tölti be, melyről a pályázathoz csatolt kísérőlevélben nyilatkozni szükséges.
• Kérjük, hogy a kísérőlevélben jelöljék meg mentorukat (Ph.D. fokozattal rendelkező, a benyújtó munkáját irányító, segítő vagy arra nagy hatással levő személy), és csatoljanak a pályázathoz egy ajánlólevelet.
• A pályaművet elektronikusan (e-mail: info@microtrade.hu) kell benyújtani. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Fiatal kutatói pályázat 2015”. Kérjük a beadáskor tüntesse fel munkahelyének címét, telefon, illetve e-mail-elérhetőségét kérjük megadni.
• A pályázati anyag – melyet számozott oldalakon kell benyújtani – a következő fejezeteket tartalmazza: Pályázó adatai, Kísérőlevél, Ajánlólevél, Közzétételi nyilatkozat, Összefoglaló, A pályázat kifejtése, Hivatkozások, Eredeti közlemény. A pályázat kifejtése szóközökkel együtt maximum 6000 karakter és 10 ábra lehet (a hivatkozásokon, illetve az eredeti közleményen kívül).
• A pályázónak írásban csatolnia kell egy nyilatkozatot (Közzétételi Nyilatkozat) arról, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Microtrade Kft. felkérésre egy rövid (15+5 perces) összefoglaló előadást tart. Ebben a nyilatkozatban ki kell térnie arra is, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat összefoglalóját a Microtrade Kft. honlapján, Facebook-oldalán és blogján közzétegye.
• A pályaművek elektronikus megküldésének és postai kézbesítésének végső határideje 2015. november 2., hétfő 24.00
• A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után. (Cégünk indokolt esetben fenntartja a határidő módosításának jogát)
• A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az info@microtrade.hu e-mail címen tehetik fel.
• Minden pályázó garantált ajándékban részesül!
• A pályázatok értékelését 30 napon belül végezzük, ennek eredményéről minden nevezőt értesítünk.


A pályázat eredményhirdetését és az ünnepélyes díjátadót előreláthatólag 2015. december 1-2 hetében tartjuk Budapesten egy tudományos szimpózium keretén belül, melyre, és azt követő fogadásra minden sikeres, értékelhető pályázat beküldőjét és egy munkatársát szeretettel meghívunk! A szimpóziumon a kategória helyezettjei tartanak előadást munkájukról.

Eredményes pályázást és kutatómunkát kívánunk!Kulcsszavak: fiatal kutatók, pályázat, mikroplate alapú mérés